ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ: Λόγω αργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας δεν θα είναι διαθέσιμη τη Δευτέρα 27 Μαΐου. Η ιστοσελίδα θα παραμείνει ανοιχτή για παραγγελίες ως συνήθως.

London Bullion Market Association (LBMA)


Το London Bullion Market Association (LBMA) ιδρύθηκε το 1987 από τη ρυθμιστική αρχή της αγοράς την εποχή εκείνη, την Τράπεζα της Αγγλίας. Είναι η εμπορική ένωση για την "εξωχρηματιστηριακή" αγορά χρυσού και ασημιού στο Λονδίνο.

Η ένωση είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση τομέων όπως τα πρότυπα διύλισης, τις εμπορικές πρακτικές και την πιστοποίηση μετάλλων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ράβδων και κερμάτων χρυσού και ασημιού.

Ως η κορυφαία αρχή στην αγορά χρυσού και ασημιού, το LBMA κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις τιμές του χρυσού και ασημιού που καθορίζονται δύο φορές την ημέρα. Μια κοινή τιμή διαπραγμάτευσης καθορίζεται σε λίρες Αγγλίας (GBP), δολάρια (USD) και ευρώ (EUR) από την ICE Benchmark Administration (IBA) στις 10:30 GMT και 15:00 GMT. Αυτή η ηλεκτρονική μέθοδος, που ξεκίνησε το 2015, αντικατέστησε τη διαδικασία του 'London Gold Fix' που λειτουργούσε από το 1919.


LBMA Μέλη

Το London Bullion Market Association αποτελείται από περισσότερες από 120 εταιρείες σε όλο τον κόσμο που συνδέονται με την αγορά του χρυσού και ασημιού του Λονδίνου. Έμποροι, μεσίτες, διυλιστήρια, εταιρείες εξόρυξης και εταιρείες ανάλυσης είναι μερικά από τα είδη των εταιρειών που αποτελούν τα μέλη του LBMA.

Ορισμένα μέλη του London Bullion Market Association χαρακτηρίζονται ως "Διαχειριστές αγοράς". Οι Διαχειριστές αγοράς είναι μέλη του LBMA που είναι υπεύθυνα για την αναφορά τιμών προσφοράς μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας του Λονδίνου, για συμφωνημένες ελάχιστες ποσότητες χρυσού και ασημιού προκειμένου να καθοριστεί η τιμή.


LBMA Κανόνες Καλής Παράδοσης

Οι κανόνες καλής παράδοσης του LBMA θεωρούνται το διεθνές ρυθμιστικό πρότυπο για το επενδυτικό χρυσό και ασήμι.

Η τυποποιημένη ράβδος χρυσού LBMA ζυγίζει περίπου 400 ουγγιές και πρέπει να έχει ελάχιστη καθαρότητα 995.0 (99,5%). Πρέπει να φέρουν σήμανση με σειριακό αριθμό, τη σφραγίδα του διυλιστηρίου, τη καθαρότητα και το έτος παραγωγής.

Οι ράβδοι ασημιού πρέπει να έχουν ελάχιστη καθαρότητα 999.0 (99,9%) και πρέπει να φέρουν τα ίδια σήματα.


LBMA Κατάλογος Καλής Παράδοσης

Είναι φυσικό ένας επενδυτής να θέλει να είναι σίγουρος για την ποιότητα των ράβδων χρυσού που αγοράζει και να γνωρίζει ότι ο επενδυτικός του χρυσός πληροί τα πρότυπα Καλής Παράδοσης που έχει θέσει το LBMA. Ο κατάλογος Καλής Παράδοσης είναι ένας τακτικά αναθεωρημένος κατάλογος των διυλιστηρίων των οποίων η τήρηση των προτύπων έχει αναγνωριστεί από το LBMA. Είναι ευρέως αποδεκτός ως σημείο αναφοράς για την αναζήτηση αξιόπιστου, υψηλής ποιότητας διυλιστηρίου χρυσού.

Δεδομένης της δέσμευσης του BullionByPost στην ποιότητα, τρεις από τους προμηθευτές μας ράβδων χρυσού - PAMP, Heraeus και Metalor - όχι μόνο εμφανίζονται στον κατάλογο Καλής Παράδοσης, αλλά είναι επίσης τρεις από τους πέντε διαπιστευμένους Διαιτητές Καλής Παράδοσης: εταιρείες που έχουν την εξουσία να επιβλέπουν, να αξιολογούν και να συμβουλεύουν τα διυλιστήρια του καταλόγου για να διασφαλίζουν την τήρηση των προτύπων του LBMA.

linkedin