Πολιτική Aποδεκτής Xρήσης


Αυτή η πολιτική αποδεκτής χρήσης ρυθμίζει τους όρους μεταξύ των πελατών μας και εμάς, υπό τους οποίους μπορείτε να επισκέπεστε την ιστοσελίδα μας στο www.xrysosonline.gr ή να καλείτε την εξυπηρέτηση πελατών μας ( τις υπηρεσίες μας ). Αυτή η πολιτική αποδεκτής χρήσης εφαρμόζεται για όλους τους χρήστες και τους επισκέπτες στα γραφεία μας.

Η χρήση των υπηρεσιών μας δείχνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις πολιτικες που αναφέρουμε σε αυτή την πολιτική αποδεκτής χρήσης.

Το www.xrysosonline.gr είναι μία ιστοσελίδα που λειτουργεί από την Jewellery Quarter Bullion Limited και το εταιρικό όνομα της είναι XrysosOnline® (εμείς ή εμάς). Είμαστε μία ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εγγραφής 6758398 και έχουμε τόσο τα κεντρικά γραφεία μας όσο και το κατάστημα μας στην παρακάτω διεύθυνση: Floor 16, Centre City Tower, 7 Hill Street, Birmingham B5 4UA. Ο αριθμός εγγραφής μας στο μητρώο Φ.Π.Α. έιναι 941 5123 47.

.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και παρόμοια δικαιώματα

Μεταξύ εμάς και των πελατών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, όλο το περιεχόμενο που αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων υπολογιστή, κωδικών και περιεχομένων της ιστοσελίδας), και το περιεχόμενο που δημοσιοποιείται ή μεταφέρεται από εμάς ή από τις υπηρεσίες μας σε οποιαδήποτε στιγμή και όλες οι σχετικές βάσεις προστασίας δεδομένων και το περιεχόμενό τους, όλα αυτά ανήκουν στην Jewellery Quarter Bullion Limited εκτός εάν μας ενημερώσετε ότι δεν το επιθυμείτε. Τα δικαιώματα μας περιλαμβάνουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα απόδοσης και βάσης δεδομένων. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα.

Το όνομα “XrysosOnline” είναι το εταιρικό όνομα μας. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του ονόματος χωρίς την άδειας μας.

.

Απαγορευμένες χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποείτε τις υπηρεσίες μας:

 • Με οποιαδήποτε τρόπο παραβιάζει κάθε ισχύοντα νόμο, εθνικό ή διεθνή νόμο και κανονισμό.
 • Με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
 • Με σκοπό να βλάψετε ή να επιχειρήσετε να βλάψετε τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Να στείλετε, να λάβετε εν γνώσει σας, να ανεβάσετε, να αποθηκεύσετε, να χρησιμοποιήσετε υλικό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που αναφέρονται παρακάτω.
 • Να μεταδίδετε ανεπιθύμητα ή μη εξουσιοδοτημένα διαφημιστικά ή διαφημιστικά υλικά ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παρόμοιας προσβολής (spam), ή να ζητήσετε ή να διευκολύνετε εν γνώσει σας μια τέτοια μετάδοση.
 • Για να μεταφέρετε εν γνώσει σας οποιαδήποτε δεδομένα, στείλτε ή μεταφορτώστε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, καταγραφικά πληκτρολόγησης, λογισμικό υποκλοπής spyware, adware ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα υπολογιστή, κώδικα, κείμενο ή μέθοδο που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε υπολογιστή λογισμικού ή υλικού.

Επίσης συμφωνείτε:

 • Να μην αναπαραγάγετε, αντιγράψετε ή να μεταπωλήσετε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας μας εκτός από ότι μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε σε ένα αντίγραφο της παραγγελίας σας και τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα προσωπικά και ιδιωτικά εγχώρια αρχεία σας.
 • Να μην έχετε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, να μην προκαλέσετε ζημιά ή να παρεμβείτε αρνητικά σε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας μας, οποιουδήποτε εξοπλισμού ή δικτύου στο οποίο αποθηκεύεται ο ιστότοπός μας, οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα μας ή οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

.

Ασφάλεια

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία του λογαριασμού σας, στην ιστοσελίδα μας παραμένουν ιδιωτικά και ασφαλή και δεν είναι διαθέσιμα σε κανένα άλλο άτομο. Αν κάποιος άλλος (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ανηλίκου) έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα μας, θα είστε εσείς υπεύθυνοι για τη χρήση του.

.

Ανήλικοι

Δεν προσφέρουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας σε ανηλίκους. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανιχνεύσουμε τη χρήση των υπηρεσιών μας από ανηλίκους. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εποπτεύουμε, να παρακολουθούμε ή να ελέγχουμε οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχουμε μέσω των εγκαταστάσεων μας. Αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας από ανηλίκους.

.

Πρότυπα περιεχομένου

Αυτά τα πρότυπα περιεχομένου ισχύουν για όλο το υλικό που καταχωρείτε στις υπηρεσίες μας (συνεισφορές), καθώς και για όλες τις συναφείς υπηρεσίες, αλληλογραφία, συναντήσεις ή δημοσιεύσεις.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με το πνεύμα των ακόλουθων προτύπων καθώς και του κειμένου αυτου. Τα πρότυπα ισχύουν για κάθε μέρος οποιασδήποτε παρέμβασης καθώς και για το σύνολο της.

.

Οι παρεμβάσεις πρέπει:

 • Να είναι ακριβείς (όπου δηλώνουν γεγονότα).
 • Να γίνονται με ειλικρίνια (όπου δηλώνουν τις απόψεις τους).
 • Να συμμορφώνονται με το υπάρχων δίκαιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε οποιαδήποτε χώρα από την οποία έχουν εκδοθεί.

Οι παρεμβάσεις δεν πρέπει να:

 • Περιέχουν οποιοδήποτε υλικό είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε άτομο.
 • Περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που είναι άσεμνο, προσβλητικό, υποτιμιτηκό ή επικύνδυνο.
 • Προωθούν σεξουαλικό υλικό.
 • Προωθούν τη βία.
 • Προωθουν τις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.
 • Προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα βάσης δεδομένων ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας μας.
 • Είναι πιθανό να παραπλανήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο.
 • Να γίνουν κατά παράβαση οποιουδήποτε νομικού καθήκοντος έναντι τρίτου, όπως συμβατικό καθήκον ή υποχρέωση τήρησης εμπιστοσύνης.
 • Προωθήσουν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
 • Απειλούν, κακοποιούν ή εισβάλλουν στο ιδιωτικό απόρρητο κάποιου άλλου ή προκαλούν ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπη ανησυχία.
 • Να παρενοχλήσουν, να αναστατώσουν, να απειλήσουν ή να ενοχλήσουν οποιοδήποτε άτομο.
 • Χρησιμοποιηθούν για να μιμηθούν οποιοδήποτε πρόσωπο ή να παραποιήσουν την ταυτότητά σας ή την αφοσίωσή σας σε οποιοδήποτε άτομο.
 • Δώσουν την εντύπωση ότι προέρχονται από εμάς, αν αυτό δεν συμβαίνει.
 • Συμπληρώσουν, προωθήσουν ή βοηθήσουν οποιαδήποτε παράνομη πράξη όπως (για παράδειγμα ) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή κακή χρήση υπολογιστών.

.
Αναστολή και τερματισμός

Θα αποφασίσουμε, κατά την κρίση μας, εάν υπήρξε παραβίαση αυτής της πολιτικής αποδεκτής χρήσης μέσω της χρήσης των υπηρεσιών μας. Όταν έχει σημειωθεί παραβίαση αυτής της πολιτικής, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες που θεωρούμε κατάλληλες.

Η μη συμμόρφωση με αυτή την αποδεκτή πολιτική χρήσης συνιστά ουσιώδη παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων υπό τους οποίους επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας και μπορεί να οδηγήσει στη λήψη όλων ή οποιωνδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη απόσυρση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιήσετε τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας.
 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη απομάκρυνση οποιουδήποτε υλικού που μεταδίδεται, αποθηκεύεται, αποστέλεται ή υποβάλλεται από εσάς στις εγκαταστάσεις μας ή μέσω των υπηρεσιών μας.
 • Προειδοποίηση προς εσάς.
 • Δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας για την επιστροφή όλων των εξόδων με βάση αποζημίωσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογικών διοικητικών και νομικών εξόδων) που προκύπτουν από την παραβίαση.
 • Περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας.
 • Η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπως νομίζουμε ότι είναι απαραίτητη.

Δεν αναγνωρίζουμε την ευθύνη για ενέργειες που έγιναν σε περίπτωση παραβίασης αυτής της πολιτικής αποδεκτής χρήσης ή των Όρων και Προϋποθέσεων. Οι ενέργειες που περιγράφονται σε αυτήν την πολιτική δεν περιορίζονται και μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρούμε λογικά κατάλληλη.

.
Αλλαγές στην πολιτική αποδεκτής χρήσης

Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική αποδεκτής χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας την σε αυτή την ιστοσελίδα. Μπορείτε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα, για να λάβετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάνουμε, καθώς είναι νομικά δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική αποδεκτής χρήσης μπορούν επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται αλλού στην ιστοσελίδα μας.

linkedin